• Decizie 753/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 753/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XVIII alin. (2) teza finală din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă raportate la art. 718 alin. (1) și la art. 1.131 alin. (1) din Codul de procedură civilă

 • Decizie 97/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 97/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală

 • Decizie 348/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 348/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Cristi Sandu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei

 • Hotărâre 723/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 723/2022 privind suplimentarea, pe anul 2022, a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2017 pentru aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național,,Linia Electrică Aeriană 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare – RET”, precum și pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 775/2017

 • Hotărâre 724/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 724/2022 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de importanță și interes național „Trecerea la 400 kV a Liniei Electrice Aeriene (LEA) 220 kV Brazi Vest-Teleajen-Stâlpu” și declararea ca obiectiv de utilitate publică de importanță și interes național

 • Ordonanță de urgență 75/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 75/2022 pentru completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat