• Decizie 335/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 335/2021 privind numirea membrilor Consiliului Statistic Național

 • Decizie 334/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 334/2021 privind unele măsuri cu privire la raportul de serviciu al domnului Cezar Manole Armeanu

 • Decizie 333/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 333/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Dănuț Dumitrescu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Agenției Naționale de Administrare Fiscală

 • Notă din 19.05.2021, Guvernul României

  Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „Modernizarea infrastructurii hardware și software a Sistemului național unic pentru apeluri de urgență”, din 19.05.2021

 • Hotărâre 567/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 567/2021 pentru reaprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „Modernizarea infrastructurii hardware și software a Sistemului național unic pentru apeluri de urgență”

 • Decizie 178/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 178/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 508 alin. (4) din Codul de procedură civilă

 • Decizie 90/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 90/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 266^3 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și ale art. I pct. 102 din Ordonanța Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și ale Ordonanței Guvernului nr. 30/2017, în ansamblu

 • Decret 651/2021, Președintele României

  Decretul nr. 651/2021 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 650/2021, Președintele României

  Decretul nr. 650/2021 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 649/2021, Președintele României

  Decretul nr. 649/2021 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Hotărâre 53/2021, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 53/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Planul de acțiune pentru educația digitală 2021-2027 – Resetarea educației și formării pentru era digitală COM (2020) 624