• Rectificare din 03.02.2022, Organizația Maritimă Internațională

  Rectificările aduse Rezoluției MSC.477(102) prin documentul MSC 102/24/Add.2/Corr.1 al Organizației Maritime Internaționale din 3 februarie 2022

 • Ordin 568/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 568/2022 pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluției MSC.477(102) prin documentul MSC 102/24/Add.2/Corr.1 al Organizației Maritime Internaționale din 3 februarie 2022

 • Ordin 796/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. 631/1.309/796/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Electromecanica Ploiești – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 1309/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 631/1.309/796/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Electromecanica Ploiești – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 631/2022, Ministerul Economiei – ME

  Ordinul nr. 631/1.309/796/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Electromecanica Ploiești – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 800/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. 504/1.302/800/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Electrificare C.F.R. – S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A.

 • Ordin 1302/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 504/1.302/800/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Electrificare C.F.R. – S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A.

 • Ordin 504/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 504/1.302/800/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Electrificare C.F.R. – S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A.

 • Ordin 781/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. M.69/1.303/781/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Comerciale „RO-ARMYSECURITY” – S.A., filială a Companiei Naționale „Romtehnica” – S.A.

 • Ordin 1303/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. M.69/1.303/781/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Comerciale „RO-ARMYSECURITY” – S.A., filială a Companiei Naționale „Romtehnica” – S.A.

 • Ordin 69/2022, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. M.69/1.303/781/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Comerciale „RO-ARMYSECURITY” – S.A., filială a Companiei Naționale „Romtehnica” – S.A.

 • Hotărâre 712/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 712/2022 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unor bunuri culturale mobile clasate în categoria Tezaur, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale

 • Ordin 2903/2022, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2903/2022 privind schimbarea de grupă valorică din B în A a monumentului istoric clasat în Lista monumentelor istorice sub denumirea „Crucea lui Antonie Vodă Ruset”, situat la adresa poștală str. Cuțitul de Argint nr. 1, sectorul 4, București

 • Ordin 1437/2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1437/2022 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 689/2006 pentru aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor în domeniul gospodăririi apelor

  Sursa: Monitorul Oficial, Partea I nr. 549 din 06.06.2022 – Lege5 Online