• Hotărâre 48/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 48/2023 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev

 • Hotărâre 47/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 47/2023 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional

 • Ordonanță 6/2023, Guvernul României

  Ordonanța nr. 6/2023 pentru modificarea Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor

 • Ordonanță 5/2023, Guvernul României

  Ordonanța nr. 5/2023 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcții

 • Decizie 518/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 518/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 60 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, astfel cum au fost modificate prin art. VII pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu

 • Ordin 140/2023, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 140/2023 privind aprobarea Listei medicamentelor antibiotice și antitermice cu administrare orală, a căror distribuție în afara teritoriului României se suspendă temporar pe o perioadă de 3 luni

  Sursa: Monitorul Oficial, Partea I nr. 55 din 19.01.2023 – Lege5 Online