• Anexă din 04.05.2021, Ministerul Educației

  Anexa la Ordinul ministrului educației nr. 3.759/2021 privind aprobarea programei școlare pentru disciplina Limba hindi (Limba modernă 2) pentru clasele V-VIII (nivel gimnazial), din 04.05.2021

 • Ordin 33/2021, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 33/2021 privind modificarea și completarea Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea – preț unic de dezechilibru, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 213/2020, și abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2015 pentru aprobarea Regulilor privind preluarea energiei electrice livrate în rețelele electrice, produsă în perioada de probe a capacităților de producere

 • Ordin 3759/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3759/2021 privind aprobarea programei școlare pentru disciplina Limba hindi (Limba modernă 2) pentru clasele V-VIII (nivel gimnazial)

 • Ordin 3593/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3593/2021 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 13-23 octombrie 2020

 • Ordin 734/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 734/2021 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.165/2020 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative