• Decizie 750/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 750/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3, 4, 6, 7 și 8 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și ale legii, în ansamblul său

 • Hotărâre 732/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 732/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea ROMAERO – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Normă metodologică din 02.06.2022, Guvernul României

  Normele metodologice pentru identificarea obiectivelor strategice de interes național, aflate în stadiul de proiectare, din 02.06.2022

 • Hotărâre 733/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 733/2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru identificarea obiectivelor strategice de interes național, aflate în stadiul de proiectare

 • Hotărâre 734/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 734/2022 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 808/2021 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova

 • Protocol din 11.02.2022, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Protocolul între Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul învățământului militar, din 11.02.2022

 • Hotărâre 735/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 735/2022 pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul învățământului militar, semnat la Chișinău la 11 februarie 2022

 • Ordin 331/2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1.480/331/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

 • Ordin 1480/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1.480/331/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022