• Procedură din 06.06.2022, Ministerul Educației

  Procedura pentru evaluare externă pentru acreditare/evaluare periodică, din 06.06.2022

 • Ordin 3958/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3958/2022 pentru aprobarea calendarului și a procedurii de evaluare externă în vederea acreditării/evaluării periodice

 • Decizie 353/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 353/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Constantin Saragea a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

 • Decizie 352/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 352/2022 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Petronel Munteanu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării

 • Hotărâre 743/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 743/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind documentele de ședere eliberate cetățenilor Uniunii Europene și membrilor de familie ai acestora, precum și în domeniul străinilor

 • Hotărâre 739/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 739/2022 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 181/2020 pentru aprobarea continuării finanțării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier

 • Decizie 13/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 13/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (2) lit. d), ale art. 65 lit. h) și ale art. 66 lit. a) în ceea ce privește trimiterea la art. 65 lit. h) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19