• Ordin 411/2021, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 411/2021 privind aprobarea planurilor de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant provenit din traficul feroviar, aferente hărților strategice de zgomot, elaborate pentru căile ferate, aflate în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A.

 • Decizie 229/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 229/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 511 alin. (1) pct. 8 și alin. (4) din Codul de procedură civilă

 • Ordin 3852/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3852/2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.453/2020 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat – 2021

 • Decizie 341/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 341/2021 pentru numirea domnului Adrian-Cristian Bratu în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliență

 • Hotărâre 581/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 581/2021 privind acordarea unui ajutor umanitar, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

 • Hotărâre 580/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 580/2021 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19