• Metodologie din 25.05.2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Metodologia de punctare pentru realizarea și utilizarea parametrilor de performanță aprobați în vederea stabilirii obligațiilor de serviciu public, din 25.05.2022

 • Hotărâre 725/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 725/2022 privind actualizarea datelor de identificare și scoaterea unor bunuri mobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, ca urmare a decesului

 • Hotărâre 726/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 726/2022 pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului – Județul Tulcea din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărâre 730/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 730/2022 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Neamț

 • Hotărâre 738/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 738/2022 privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Apărarea complexă a localităților situate în Delta Dunării pentru minimizarea riscului la inundații asupra vieții, județul Tulcea”, situate pe raza localităților Vulturu și Ilganii de Sus, comuna Maliuc, județul Tulcea

 • Ordin 555/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 555/2022 privind aprobarea Metodologiei de punctare pentru realizarea și utilizarea parametrilor de performanță aprobați în vederea stabilirii obligațiilor de serviciu public și pentru aprobarea valorilor de referință ale indicatorilor de performanță, conform realizărilor din anul 2021