• Decizie 173/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 173/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 310/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

 • Decizie 81/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 81/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 65 lit. k) și m) și ale art. 66 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 • Hotărâre 727/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 727/2022 privind reacordarea recunoașterii caracterului de utilitate publică a amenajării de irigații Țigănași-Perieni, județul Iași, și de modificare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin actualizarea denumirii, descrierii tehnice și a valorii de inventar pentru două bunuri aflate în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, și comasarea acestora

 • Hotărâre 740/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 740/2022 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a actualizării valorii de inventar și a schimbării unității de administrare pentru un imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” al Județului Galați

 • Ordin 1329/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 1329/2022 privind procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați

 • Ordin 509/2022, Secretariatul General al Guvernului

  Ordinul nr. 509/2022 pentru aprobarea Procedurii de selecție a membrilor Comisiei de apel prevăzute de Legea nr. 310/2021 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport

 • Procedură din 30.05.2022, Ministerul Finanțelor

  Procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați, din 30.05.2022

 • Procedură din 05.05.2022, Secretariatul General al Guvernului

  Procedura de selecție a membrilor Comisiei de apel prevăzute de Legea nr. 310/2021 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, din 05.05.2022