• Reglementare din 10.01.2023, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Reglementarea tehnică „Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții”, indicativ NP 074-2022, din 10.01.2023

 • Normă din 12.01.2023, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați – CECCAR

  Normele sectoriale privind aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în domeniul serviciilor oferite de profesioniștii contabili, membri ai Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, din 12.01.2023

 • Hotărâre 701/2023, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați – CECCAR

  Hotărârea nr. 701/2023 pentru aprobarea Normelor sectoriale privind aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum si pentru modificarea și completarea unor acte normative, în domeniul serviciilor oferite de profesioniștii contabili, membri ai Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România

 • Ordin 4/2023, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 4/2023 pentru completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 641/2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice și medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă și de zi, precum și a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice și medicale pentru care se solicită reconfirmarea

 • Ordin 7/2023, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 84/7/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

 • Ordin 84/2023, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 84/7/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

 • Ordin 27/2023, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 27/2023 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții”, indicativ NP 074-2022