• Decizie 91/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 91/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 438 alin. (1) și ale art. 440 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală, precum și ale art. 102 pct. 267 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale

 • Decret 890/2022, Președintele României

  Decretul nr. 890/2022 pentru eliberarea din funcție a unui consilier prezidențial

 • Decret 891/2022, Președintele României

  Decretul nr. 891/2022 pentru eliberarea din funcție a unui membru în Consiliul de administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

 • Decret 892/2022, Președintele României

  Decretul nr. 892/2022 pentru numirea în funcție a unui consilier prezidențial

 • Decret 893/2022, Președintele României

  Decretul nr. 893/2022 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 894/2022, Președintele României

  Decretul nr. 894/2022 privind supunerea spre adoptare Parlamentului a denunțării Convenției privind decontările multilaterale în ruble transferabile și organizarea Băncii Internaționale de Colaborare Economică, încheiată la Moscova la 22 octombrie 1963, și a Protocolului, semnat la Moscova la 18 decembrie 1990, de modificare a Convenției privind decontările multilaterale în ruble transferabile și organizarea Băncii Internaționale de Cooperare Economică, precum și a Statutului acestei bănci

 • Hotărâre 1/2022, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Hotărârea nr. 1/2022 pentru aprobarea condițiilor de tipărire a buletinelor de vot care vor fi utilizate la referendumul local din data de 19 iunie 2022 din comuna Dumbrăvița, județul Brașov

 • Hotărâre 47/2022, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 47/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Recomandare a Consiliului privind învățarea pentru durabilitatea mediului – COM(2022) 11

 • Hotărâre 48/2022, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 48/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Noul cadru al UE pentru mobilitatea urbană – COM(2021) 811

 • Normă 18/2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Norma nr. 18/2022 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 20/2017 privind asigurările auto din România

 • Ordin 1593/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1593/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen