• Decizie 719/2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Decizia nr. 719/2021 privind sancționarea cu amendă și retragerea aprobării acordate de Autoritatea de Supraveghere Financiară domnului Rossler Max Walter, în calitate de vicepreședinte al consiliului de supraveghere al Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance – S.A.

 • Decizie 717/2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Decizia nr. 717/2021 privind sancționarea cu amendă și retragerea aprobării acordate de Autoritatea de Supraveghere Financiară domnului Mircea Barbu Buzera, în calitate de vicepreședinte al directoratului Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance – S.A.

 • Hotărâre 593/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 593/2021 pentru modificarea nr. crt. 142, 142^4 și 142^5 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 183/2020 privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”

 • Decizie 56/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 56/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a sintagmei „stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații” din art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

 • Hotărâre 1/2021, Academia de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești – ASAS

  Hotărârea nr. 1/2021 privind completarea Statutului Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” aprobat prin Hotărârea Adunării generale a Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” nr. 1/2011