• Metodologie din 28.05.2021, Ministerul Tineretului și Sportului – MTS

  Metodologia pentru finanțarea activității sportive de excelență prin federațiile sportive naționale pe ramură de sport, din 28.05.2021

 • Ordin 336/2021, Ministerul Tineretului și Sportului – MTS

  Ordinul nr. 336/2021 privind aprobarea Metodologiei pentru finanțarea activității sportive de excelență prin federațiile sportive naționale pe ramură de sport

 • Metodologie din 27.05.2021, Ministerul Educației

  Metodologia de monitorizare specială a Institutului Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din București, din 27.05.2021

 • Ordin 3857/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3857/2021 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Institutului Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din București

 • Decizie 351/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 351/2021 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 325/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Tibor Feneși a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului – Județul Bihor

 • Hotărâre 623/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 623/2021 privind aprobarea cuantumului și a plății contribuțiilor financiare voluntare ale României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanțării activității OCDE pentru efectuarea studiilor ce vizează analiza aplicării principiilor guvernanței corporative a întreprinderilor publice din România și analiza situației din România privind aplicarea Codurilor OCDE de liberalizare a mișcărilor de capital și a operațiunilor curente invizibile

 • Hotărâre 621/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 621/2021 pentru actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului – Județul Bihor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărâre 600/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 600/2021 privind înscrierea imobilului 3626 situat în municipiul Deva, județul Hunedoara, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 224/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 224/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România și a Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.