• Anexă din 08.06.2022, Guvernul României

  Anexele nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 757/2022 privind modificarea adresei, denumirii, a caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar ale unor bunuri aparținând domeniului public al statului, trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unor bunuri de natura mijloacelor fixe concesionate Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” – S.A. Mediaș, precum și aprobarea Actului adițional nr. 8 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalațiilor, echipamentelor și dotărilor aferente Sistemului național de transport al gazelor naturale și a activității de operare a Sistemului național de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” – S.A. Mediaș, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2002, din 08.06.2022

 • Ordin 1225/2022, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Ordinul nr. 1225/2022 privind înființarea Biroului consular la Belfast, ca parte componentă a Consulatului General al României la Edinburgh, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

 • Ordin 879/2022, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

  Ordinul nr. 879/2022 privind modificarea Schemei de ajutor de minimis „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori”, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, POCU 2014-2020, axa prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, obiectivul specific 5.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și nonromă) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.581/2019

 • Ordin 819/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. 452/1.350/819/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.

 • Ordin 1350/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 452/1.350/819/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.

 • Ordin 452/2022, Ministerul Energiei

  Ordinul nr. 452/1.350/819/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A.

 • Ordin 818/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. 451/1.365/818/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Titan Power – S.A.

 • Ordin 1365/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 451/1.365/818/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Titan Power – S.A.

 • Ordin 451/2022, Ministerul Energiei

  Ordinul nr. 451/1.365/818/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Titan Power – S.A.

 • Hotărâre 757/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 757/2022 privind modificarea adresei, denumirii, a caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar ale unor bunuri aparținând domeniului public al statului, trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unor bunuri de natura mijloacelor fixe concesionate Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” – S.A. Mediaș, precum și aprobarea Actului adițional nr. 8 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalațiilor, echipamentelor și dotărilor aferente Sistemului național de transport al gazelor naturale și a activității de operare a Sistemului național de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” – S.A. Mediaș, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2002

 • Hotărâre 752/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 752/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Agenției Naționale pentru Locuințe, instituție publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației