• Ordin 1365/2021, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Ordinul nr. 1365/2021 privind adoptarea Licenței generale de export și transfer de expediere temporare de produse militare din teritoriul României, pentru participare la expoziții, demonstrații și evaluări, nr. LGTED-RO-02

 • Ordin 39/2021, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 39/2021 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referință pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și ale prețurilor de referință pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2021

 • Ordin 41/2021, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 41/2021 privind aprobarea valorilor prețurilor de referință pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aplicabile în semestrul II al anului 2021

 • Ordin 40/2021, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 40/2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a prețurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2014

 • Ordin 38/2021, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 38/2021 privind aprobarea prețului de referință al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficiență, care beneficiază de bonus

 • Ordin 37/2021, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 37/2021 pentru abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a pieței pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preț a piețelor și modificarea unor acte normative care reglementează piața pentru ziua următoare de energie electrică

 • Decizie 15/2021, Agenția Națională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Decizia nr. 15/2021 privind încetarea concesiunii de explorare pentru serpentinit, acordată prin Licența nr. 21.583/2018 în perimetrul Dâlma, județul Mehedinți, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Mining Project – S.R.L., aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 5/2019 pentru aprobarea licențelor de concesionare pentru explorare acordate în urma concursului public de oferte – Runda 97/2018

 • Decizie 14/2021, Agenția Națională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Decizia nr. 14/2021 privind încetarea dării în administrare pentru explorare, substanța ape geotermale, acordată prin Licența nr. 22.437/2019 în perimetrul geotermal Primăria Teremia Mare, județul Timiș, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și comuna Teremia Mare, județul Timiș, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 431/2019 privind aprobarea unor licențe de dare în administrare pentru explorare

 • Hotărâre 634/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 634/2021 pentru stabilirea datei până la care se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, precum și pentru completarea art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor

 • Decizie 74/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 74/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 16, ale art. 21 alin. (6) și (7) și ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 219/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România