• Hotărâre 637/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 637/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome „Registrul Auto Român”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 • Hotărâre 636/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 636/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 • Ordin 116/2021, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 116/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 310/2019 privind nominalizarea și autorizarea punctelor de debarcare și centrelor de primă vânzare pentru debarcarea și comercializarea capturilor de pește obținute din pescuit comercial în habitatele piscicole naturale

 • Hotărâre 638/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 638/2021 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei

 • Ordonanță de urgență 47/2021, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 47/2021 pentru completarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război