• Ordin 51/2021, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 51/2021 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

 • Decizie 64/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 64/2021 pentru eliberarea domnului Costel Barbu, la cerere, din funcția de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 • Decizie 662/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 662/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 24, art. 25 alin. (1) și ale art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și ale art. 10 alin. (1) lit. b) din capitolul VIII din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017, ale art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare

 • Decizie 661/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 661/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 38 alin. (3) lit. b) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice