• Decizie 494/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 494/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 63 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor

 • Decizie 528/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 528/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 583 alin. (1) din Codul de procedură penală raportat la art. 97 alin. (1) din Codul penal

 • Decizie 563/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 563/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 311 alin. (1) din Codul de procedură penală

 • Decizie 15/2023, Prim-ministru

  Decizia nr. 15/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Teodor Dulceață a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor

 • Decizie 16/2023, Prim-ministru

  Decizia nr. 16/2023 privind numirea doamnei Alina Jalea în funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

 • Decizie 17/2023, Prim-ministru

  Decizia nr. 17/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Emil Mușat a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului – Județul Călărași

 • Decizie 18/2023, Prim-ministru

  Decizia nr. 18/2023 privind acordarea autorizării pentru VMware International Unlimited Company și VMware, Inc. privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G

 • Ordin 29/2023, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 29/2023 pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2022 și 2023, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022

 • Ordin 59/2023, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 59/2023 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă