• Ordin 365/2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1617/365/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

 • Ordin 1617/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1617/365/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

 • Decizie 45/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 45/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1^1 )-(1^3 ), (3) și (4), ale art. 5 alin. (3) și (3^1 ), ale art. 7 alin. (4) și (5^1 ) și ale art. 8 alin. (5) tezele a doua și a treia din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 52/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, în ansamblul său

 • Hotărâre 783/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 783/2022 privind trecerea unei părți din imobilul nr. MF 147828, aflat în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale „C.F.R.” – S.A., în domeniul public al municipiului Bacău, județul Bacău, precum și modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordin 95/2022, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – ANSVSA

  Ordinul nr. 95/2022 privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1/2006 pentru aprobarea tarifelor sanitare veterinare privind finanțarea inspecțiilor și controalelor veterinare la frontieră, pentru controlul furajelor de origine vegetală destinate animalelor, produselor medicinale de uz veterinar și produselor de origine nonanimală

 • Ordonanță de urgență 80/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar

 • Ordonanță de urgență 81/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 81/2022 pentru modificarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea și împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forțelor destinate apărării naționale