• Regulament 9/2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Regulamentul nr. 9/2023 pentru modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară

 • Ordin 279/2023, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 279/2023 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 80/2023 privind criteriile de eligibilitate, documentele justificative, condițiile și modul de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanțate din Fondul european de garantare agricolă și de la bugetul de stat

 • Decizie 194/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 194/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 324 alin. 1 pct. 1 cu referire la art. 322 pct. 2 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decret 948/2023, Președintele României

  Decretul nr. 948/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene

 • Lege 191/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 191/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene

 • Decret 947/2023, Președintele României

  Decretul nr. 947/2023 pentru promulgarea Legii privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2008 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) și pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului Național al Magistraturii la Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)

 • Lege 190/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 190/2023 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2008 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) și pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului Național al Magistraturii la Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)

 • Decret 946/2023, Președintele României

  Decretul nr. 946/2023 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2022 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și bugetare

 • Lege 189/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 189/2023 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2022 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și bugetare