• Anexă din 29.06.2023, Ministerul Sănătății – MS

  Anexele nr. 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 2a, 2b și 3 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 2.168/502/2023 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, din 29.06.2023

 • Decizie 35/2023, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

  Decizia nr. 35/2023 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de apel Cluj – Secția a III-a contencios administrativ și fiscal în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la unele chestiuni de drept

 • Ordin 2665/2023, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

  Ordinul nr. 2665/2023 privind modificarea Schemei de ajutor de stat „Granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniile industriei alimentare și construcțiilor, precum și alte domenii în legătură cu acestea, în vederea refacerii capacității de reziliență”, în cadrul axei prioritare 4 – „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, prioritatea de investiții „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, obiectivul specific 4.1 „Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19”, acțiunea 4.1.1 „Investiții în activități productive” din Programul operațional Competitivitate, aprobată prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 2.734/2022

 • Ordin 2664/2023, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

  Ordinul nr. 2664/2023 pentru modificarea Schemei de ajutor de minimis „Sprijin prin granturi pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii pentru refacerea capacității de reziliență”, în cadrul axei prioritare 4 „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, prioritatea de investiții „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, obiectiv specific „Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia de COVID-19”, acțiunea 4.1.1 „Investiții în activități productive” din Programul operațional Competitivitate 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 1.981/2022

 • Ordin 2168/2023, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2.168/502/2023 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 • Ordin 93/2023, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 93/2023 pentru completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice și stabilirea de zile aniversare pentru Ministerul Afacerilor Interne și structuri ale acestuia

 • Decizie 219/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 219/2023 referitoare la admiterea obiecției de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare