• Decizie 247/2023, Prim-ministru

  Decizia nr. 247/2023 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Constantin Saragea a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării

 • Decizie 248/2023, Prim-ministru

  Decizia nr. 248/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Constantin Saragea a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Energiei

 • Decizie 249/2023, Prim-ministru

  Decizia nr. 249/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Cristi Sandu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

 • Decizie 250/2023, Prim-ministru

  Decizia nr. 250/2023 privind constatarea încetării exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Adrian Stoica a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Sportului

 • Decizie 251/2023, Prim-ministru

  Decizia nr. 251/2023 pentru numirea domnului Mihai-Cătălin Necula în funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 • Hotărâre 561/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 561/2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.5692022 privind aprobarea programului de susținere a producției de tomate în spații protejate pentru anul 2023

 • Hotărâre 562/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 562/2023 privind acordarea finanțării, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru proiectul „Dezvoltarea transportului școlar în instituțiile de învățământ general din Republica Moldova”, propus de Republica Moldova în baza Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova

 • Ordin 2060/2023, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 2060/2023 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2023

 • Ordonanță de urgență 60/2023, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 60/2023 pentru efectuarea plății anuale, în baza Acordului privind achiziția publică în comun pentru preluarea RINA, de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în calitate de autoritate contractantă, din bugetul propriu, pentru instituțiile naționale beneficiare