• Hotărâre 779/2022, Guvernul României

    Hotărârea nr. 779/2022 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul Sănătății, precum și de către unitățile cu personalitate juridică aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea acestuia și termenele de menținere a acestora în nivelurile de secretizare

  • Ordonanță de urgență 83/2022, Guvernul României

    Ordonanța de urgență nr. 83/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”

  • Decizie 154/2022, Curtea Constituțională – CCR

    Decizia nr. 154/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 295 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății