• Ordonanță de urgență 61/2023, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 61/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor

 • Hotărâre 563/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 563/2023 privind acordarea finanțării, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru proiectele de dezvoltare locală (alimentare cu apă, canalizare, sisteme de apeduct etc.) „Satul European – lucrări publice și infrastructură” propuse de Republica Moldova în baza Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Chișinău în 11 februarie 2022

 • Ordin 4932/2023, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 4932/2023 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie unității de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială „Comandor Alexandru Cătuneanu” din satul Lunca Cetățuii, comuna Ciurea, județul Iași

 • Ordonanță de urgență 67/2023, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare