• Decizie 128/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 128/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 270 alin. (1) fraza întâi din Codul de procedură penală

 • Decizie 191/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 191/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă

 • Ordonanță de urgență 62/2023, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 62/2023 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2018/1.999 al Parlamentului European și al Consiliului privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 663/2009 și (CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE și 2013/30/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE și (UE) 2015/652 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și a Regulamentului (UE) 2022/2.299 al Comisiei din 15 noiembrie 2022 de stabilire a normelor de punere în aplicare în ceea ce privește structura, formatul, detaliile tehnice și procedurile pentru rapoartele naționale intermediare integrate privind energia și clima

 • Ordonanță de urgență 63/2023, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 63/2023 pentru stabilirea unor măsuri la nivelul structurii organizatorice aferente unităților sanitare, precum și stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul sanitar public și pentru completarea unor acte normative în domeniul sănătății și în domeniul fiscal