• Instrucțiuni din 07.06.2021, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Instrucțiunile privind asistența psihologică în Armata României, din 07.06.2021

 • Ordin 110/2021, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. 110/2021 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind asistența psihologică în Armata României

 • Ordin 591/2021, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 591/2021 pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

 • Ordin 3993/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3993/2021 privind stabilirea unor drepturi salariale specifice personalului didactic din învățământ, prevăzute în Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 • Decizie 146/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 146/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a sintagmei „sau cu privire la care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei” din cuprinsul prevederilor art. 87 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

 • Hotărâre 56/2021, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 56/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind acțiunea umanitară a UE: noi provocări, aceleași principii – COM(2021)110

 • Hotărâre 55/2021, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 55/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Planul de acțiune privind sinergiile dintre industria civilă, industria de apărare și industria spațială – COM(2021)70