• Ordin 691/2021, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 691/2021 privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, lansate în perioada 22 iunie-12 iulie 2021, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București – S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020

 • Ordin 3994/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3994/2021 pentru modificarea și completarea Procedurii privind modalitatea de derulare online a activităților de evaluare externă în vederea acordării autorizației de funcționare provizorie și a acreditării, respectiv a activităților de evaluare externă periodică pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular, pe perioada stării de alertă, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.488/2020

 • Ordin 683/2021, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 683/2021 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur

 • Ordin 643/2021, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară – ANCPI

  Ordinul nr. 643/2021 privind modificarea Procedurii și a modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

 • Decizie 359/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 359/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Daniela Mihaela Cămărășan a funcției publice temporar vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe

 • Hotărâre 650/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 650/2021 privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Direcția Națională Anticorupție

 • Hotărâre 649/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 649/2021 privind acordarea unor ajutoare umanitare din rezerva Ministerului Sănătății, cu titlu gratuit, pentru Ucraina și Republica Serbia, precum și acordarea unor servicii medicale, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

 • Hotărâre 648/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 648/2021 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 31/2021 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat și acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova, destinat sprijinirii agricultorilor afectați de secetă

 • Ordonanță de urgență 52/2021, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 52/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale

 • Ordonanță de urgență 51/2021, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. II pct. 9 și art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Ordonanță de urgență 50/2021, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 50/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

 • Ordonanță de urgență 49/2021, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 49/2021 privind reglementarea unor măsuri pentru valorificarea dozelor de vaccin împotriva COVID-19, achiziționate de către statul român prin Ministerul Sănătății