• Hotărâre 93/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 93/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice – COM(2022) 105 final

 • Hotărâre 784/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 784/2022 privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății – Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța și trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul public al județului Constanța

 • Decizie 67/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 67/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției

 • Hotărâre 100/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 100/2022 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Solidaritatea europeană cu refugiații și cu persoanele care fug de războiul din Ucraina – COM(2022) 107 final

 • Hotărâre 99/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 99/2022 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Primirea persoanelor care fug din calea războiului din Ucraina: pregătirea Europei pentru a răspunde nevoilor acestora – COM(2022) 131 final

 • Hotărâre 98/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 98/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2005/29/CE și 2011/83/UE în ceea ce privește consolidarea rolului consumatorilor în vederea tranziției verzi printr-o mai bună protecție împotriva practicilor neloiale și o mai bună informare – COM(2022) 143 final

 • Hotărâre 97/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 97/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 în ceea ce privește disciplina în materie de decontare, furnizarea transfrontalieră de servicii, cooperarea în materie de supraveghere, furnizarea de servicii auxiliare de tip bancar și cerințele pentru depozitarii centrali de titluri de valoare din țările terțe – COM(2022) 120 final

 • Hotărâre 96/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 96/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.938 al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de garantare a siguranței furnizării de gaze și a Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale – COM(2022) 135 final

 • Hotărâre 95/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 95/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2021/953 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile privind vaccinarea, testarea și vindecarea de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID), pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19 – COM(2022) 50 final

 • Hotărâre 94/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 94/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2021/954 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) referitor la resortisanții țărilor terțe aflați în situație de ședere legală sau care au reședință legală pe teritoriul statelor membre, pe durata pandemiei de COVID-19 – COM(2022) 55 final

 • Hotărâre 92/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 92/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind diligența necesară în materie de durabilitate a întreprinderilor și de modificare a Directivei (UE) 2019/1.937 – COM(2022) 71 final

 • Hotărâre 91/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 91/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare și rectificare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite măsuri specifice pentru atenuarea consecințelor agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei asupra activităților de pescuit și pentru diminuarea efectelor perturbării pieței cauzate de respectiva agresiune militară asupra lanțului de aprovizionare cu produse pescărești și din acvacultură – COM(2022) 179 final