• Anexă din 30.06.2023, Ministerul Educației

  Anexa la Ordinul ministrului educației nr. 4.966/2023 pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare și stabilirea venitului maxim brut lunar pe membru de familie pentru care se acordă ajutorul financiar, pentru anul 2023, din 30.06.2023

 • Hotărâre 564/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 564/2023 privind actualizarea valorii de inventar și a descrierii tehnice ale unui bun imobil și trecerea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în domeniul public al județului Tulcea, precum și modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Metodologie din 20.06.2023, Ministerul Educației

  Metodologia pentru înregistrarea și înscrierea calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), din 20.06.2023

 • Ordin 4494/2023, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 4494/2023 privind aprobarea Metodologiei pentru înregistrarea și înscrierea calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS)

 • Hotărâre 837/2004(r1), Guvernul României

  Hotărârea nr. 837/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului

 • Decizie 11/2023, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 11/2023 privind modificarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 8/2023 privind stabilirea datei organizării alegerilor pentru comisiile de disciplină de la nivel teritorial și pentru Comisia Superioară de Disciplină, adoptarea Regulamentului electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină și a membrilor Comisiei Superioare de Disciplină și aprobarea componenței Comisiei Electorale Centrale

 • Hotărâre 60/2023, Camera Auditorilor Financiari din România – CAR

  Hotărârea nr. 60/2023 privind stabilirea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România pentru alegerea președintelui Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România și a auditorului statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în format fizic, în data de 16 septembrie 2023

 • Ordin 4966/2023, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 4966/2023 pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare și stabilirea venitului maxim brut lunar pe membru de familie pentru care se acordă ajutorul financiar, pentru anul 2023

 • Ordin 2043/2023, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 2043/2023 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.525/2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităților fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară

 • Decret 974/2023, Președintele României

  Decretul nr. 974/2023 privind acordarea Drapelului de luptă Comandamentului Apărării Cibernetice

 • Decret 973/2023, Președintele României

  Decretul nr. 973/2023 privind eliberarea din funcție a unui judecător