• Anexă din 15.06.2021, Ministerul Sănătății – MS

  Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 897/2021 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.674/2020 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuție/farmaciile cu circuit închis și drogheriile care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București sau/și cu Ministerul Sănătății, cuprinse în Catalogul public, din 15.06.2021

 • Decizie 231/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 231/2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție și ale art. 367 alin. (9) din Codul de procedură penală

 • Decizie 238/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 238/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal

 • Decizie 302/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 302/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 278 alin. (1) din Codul de procedură penală

 • Ordin 897/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 897/2021 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.674/2020 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuție/farmaciile cu circuit închis și drogheriile care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București sau/și cu Ministerul Sănătății, cuprinse în Catalogul public

 • Ordin 948/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 948/2021 pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 644/2021 privind activitatea de testare în farmacii comunitare și oficine comunitare rurale, utilizând teste antigenice rapide pentru diagnosticarea infecției cu SARS-CoV-2