• Hotărâre 804/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 804/2022 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituționale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea și funcționarea reprezentării României la Cartierul general al NATO și la Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa – SHAPE

 • Hotărâre 803/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 803/2022 pentru derogarea de la prevederile art. 5 alin. (1^3 ) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020

 • Hotărâre 799/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 799/2022 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, în scopul decontării din bugetul inspectoratelor județene pentru situații de urgență/Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov a cheltuielilor cu hrana și cazarea cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiți de persoane fizice

 • Decizie 623/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 623/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului

 • Procedură din 23.06.2022, Ministerul Economiei – ME

  Procedura de instituire a supravegherii și a criteriilor privind stabilirea impactului economic semnificativ pentru persoanele juridice deținute sau aflate sub controlul unei persoane sau entități desemnate ale căror fonduri și/sau resurse economice sunt blocate pentru instituirea provizorie a unui sistem de supraveghere care să asigure respectarea de către persoana juridică a sancțiunilor internaționale, din 23.06.2022

 • Ordin 822/2022, Ministerul Economiei – ME

  Ordinul nr. 822/2022 pentru aprobarea Procedurii de instituire a supravegherii și a criteriilor privind stabilirea impactului economic semnificativ pentru persoanele juridice deținute sau aflate sub controlul unei persoane sau entități desemnate ale căror fonduri și/sau resurse economice sunt blocate pentru instituirea provizorie a unui sistem de supraveghere care să asigure respectarea de către persoana juridică a sancțiunilor internaționale

 • Ordin 1648/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1648/2022 privind modalitatea de distribuire a medicamentului iodură de potasiu 65 mg comprimate către populație