• Ordin 1150/2022, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1150/2022 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

 • Decizie 551/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 551/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 44 alin. (4) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012

 • Decizie 631/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 631/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 17 alin. (2) și ale art. 22 din capitolul VIII din anexa nr. V „Familia ocupațională de funcții bugetare «Justiție» și Curtea Constituțională” la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și ale art. 25 alin. (1) și ale art. 38 alin. (6) din aceeași lege-cadru

 • Decizie 552/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 552/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 34 alin. (3) și ale art. 39 alin. (2) teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Ordonanță de urgență 86/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 86/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România