• Hotărâre 55/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 55/2023 pentru modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului, precum și pentru modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor instituții publice din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

 • Ordin 626/2023, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 626/2023 privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual

 • Ordin 18/2023, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 18/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Rovine SPP 78 din județul Ialomița, în proprietatea acestei organizații

 • Ordin 17/2023, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 17/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Ivănești SRPP II din județul Călărași, în proprietatea acestei organizații

 • Ordin 16/2023, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 16/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Reviga SPP 74 din județul Ialomița, în proprietatea acestei organizații

 • Ordin 15/2023, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 15/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Miloșești SPP 73 din județul Ialomița, în proprietatea acestei organizații

 • Ordin 14/2023, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 14/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Amara SPP 61 din județul Ialomița, în proprietatea acestei organizații

 • Ordin 13/2023, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 13/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Bordușani-Balta Ialomiței din județul Ialomița, în proprietatea acestei organizații

 • Ordin 12/2023, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 12/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Reviga SPP 77 din județul Ialomița, în proprietatea acestei organizații

 • Hotărâre 52/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 52/2023 privind recunoașterea Asociației Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România ROREG ca fiind de utilitate publică

 • Hotărâre 32/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 32/2023 privind transmiterea unei părți din imobilul 3192 aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Culturii, pentru Opera Națională Română din Cluj-Napoca, și modificarea anexelor nr. 4 și 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 31/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 31/2023 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Timișoara, precum și modificarea descrierii tehnice și actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Timișoara