• Criteriu din 30.05.2022, Ministerul Sănătății – MS

  Criteriile biopsihosociale specifice care stau la baza eliberării unui certificat de încadrare în grad de handicap cu termen de valabilitate până la 18 ani, în continuarea a două certificate consecutive cu gradul de handicap grav cu durata de 2 ani fiecare, din 30.05.2022

 • Listă din 30.05.2022, Ministerul Sănătății – MS

  Lista bolilor care fac improbabilă supraviețuirea până la vârsta de 18 ani și pentru care copilul necesită îngrijiri paliative pentru care se acordă certificat de încadrare în grad de handicap până la vârsta de 18 ani, din 30.05.2022

 • Ordin 20539/2022, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse

  Ordinul nr. 1.472/20.539/2022 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora

 • Ordin 1472/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1.472/20.539/2022 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora

 • Ordin 142/2022, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate – ANMCS

  Ordinul nr. 142/2022 pentru modificarea Instrucțiunilor privind desfășurarea etapei de pregătire a evaluării unităților sanitare cu paturi, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 185/2020

 • Ordin 92/2022, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. M.92/2022 privind declasificarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.S.56/2015 privind planificarea, organizarea și executarea inspecțiilor și controalelor în Ministerul Apărării Naționale și a Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.S.60/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.S.56/2015 privind planificarea, organizarea și executarea inspecțiilor și controalelor în Ministerul Apărării Naționale

 • Decizie 625/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 625/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor și a Ordonanței Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, în ansamblul său, și ale art. II din aceasta, ale art. 12 alin. (3) și ale art. 30 alin. (5) din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum și ale art. 38 alin. (2) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 • Decizie 613/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 613/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizie 558/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 558/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 42 alin. (1) și (10) și ale art. 43 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență