• Ordin 1609/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1609/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.474/2021 privind constituirea și funcționarea grupurilor tehnice de experți responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel european și asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituțiilor Uniunii Europene

 • Ordin 1642/2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1642/2022 privind modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 572/2019 pentru depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță

 • Hotărâre 797/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 797/2022 privind actualizarea valorilor de inventar și a datelor tehnice ale bunurilor imobile cu nr. M.F. 153568 și nr. M.F. 153569 din domeniul public al statului, aflate în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, precum și transmiterea acestora din administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor în administrarea Institutului Național al Patrimoniului

 • Hotărâre 796/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 796/2022 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. – sucursalele regionale CF Timișoara și Galați, în vederea reutilizării și refolosirii, respectiv scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz