• Ordin 1160/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 1160/2022 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin. (2) al art. 8 din Ordinul ministrului transporturilor nr. 615/2015 privind aprobarea Procedurii pentru obținerea permisului de mecanic de locomotivă, Cerințelor privind procedurile de eliberare și actualizare a certificatului și Cerințelor și procedurii de recunoaștere a persoanelor și organismelor

 • Ordin 90/2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 90/2022 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 52/2021 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie

 • Ordin 89/2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 89/2022 pentru completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2022

 • Ordin 75/2022, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 75/2022 pentru abrogarea Instrucțiunilor ministrului administrației și internelor nr. 155/2007 privind investigarea evenimentelor de aviație produse cu aeronave aparținând Ministerului Afacerilor Interne

 • Decizie 560/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 560/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 458 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 • Decizie 141/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 141/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale prin raportare la dispozițiile art. 28 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, astfel cum au fost modificate prin art. 20 pct. 10 din Legea nr. 203/2018