• Normă metodologică din 23.06.2022, Guvernul României

  Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic, din 23.06.2022

 • Hotărâre 822/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 822/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic

 • Hotărâre 805/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 805/2022 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de investiții în cazarma 659 Craiova”

 • Decizie 632/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 632/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 • Decizie 220/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 220/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 și art. 3^1 lit. c) din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977 nr. 341/2004, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 4 și pct. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2014