• Decizie 162/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 162/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară

 • Decizie 383/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 383/2022 privind numirea domnului Bogdan Cristescu în funcția de secretar de stat la Ministerul Educației

 • Decizie 384/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 384/2022 privind numirea domnului Bogdan Florin Pașcuț în funcția de secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

 • Decizie 385/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 385/2022 privind unele măsuri pentru exercitarea funcției de director general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și pentru modificarea art. 1 din Decizia prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • Decizie 386/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 386/2022 privind acordarea autorizării Societății Felix Telecom – S.R.L. în vederea utilizării de tehnologii, echipamente și programe software în cadrul infrastructurilor informatice și de comunicații de interes național, precum și în rețelele 5G

 • Decizie 387/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 387/2022 privind revocarea domnului Răzvan Giuca din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră și pentru unele măsuri privind asigurarea conducerii Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

 • Decret 914/2022, Președintele României

  Decretul nr. 914/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2021 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 45/1997 privind înființarea Societății Comerciale „Compania națională de transporturi aeriene române – TAROM” – S.A.

 • Hotărâre 826/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 826/2022 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, în vederea premierii sportivului David Popovici pentru rezultatele obținute la Campionatul Mondial de Natație – Înot Seniori, desfășurat la Budapesta în anul 2022

 • Hotărâre 828/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 828/2022 pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020

 • Lege 189/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 189/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2021 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 45/1997 privind înființarea Societății Comerciale „Compania națională de transporturi aeriene române – TAROM” – S.A.