• Ordonanță de urgență 58/2021, Guvernul României

    Ordonanța de urgență nr. 58/2021 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19

  • Ordin 953/2021, Secretariatul General al Guvernului

    Ordinul nr. 953/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Trecerea la 400 kV a Liniei Electrice Aeriene (LEA) 220 kV Brazi Vest-Teleajen-Stâlpu”

  • Hotărâre 659/2021, Guvernul României

    Hotărârea nr. 659/2021 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice și modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, precum și pentru punerea în executare a hotărârilor judecătorești