• Ordin 1491/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 998/1491/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și a situației centralizate privind veniturile și cheltuielile din bazele de cost pe anul 2022 ale Regiei Autonome „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”

 • Ordin 998/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 998/1491/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și a situației centralizate privind veniturile și cheltuielile din bazele de cost pe anul 2022 ale Regiei Autonome „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”

 • Decizie 628/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 628/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor și a Ordonanței Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, în ansamblul său, și ale art. II din aceasta, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, în ansamblul său, și ale art. 1 alin. (1) din aceasta, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative, în ansamblul său, și ale art. 1 alin. (1) din aceasta

 • Decizie 627/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 627/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, în ansamblul său, și a dispozițiilor art. 87 alin. (1) lit. d) și g) din aceeași lege

 • Decizie 16/2022, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 16/2022 pentru prorogarea termenului prevăzut de Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 5/2022 privind înființarea, organizarea și funcționarea Corpului experților medicali al Colegiului Medicilor din România

 • Hotărâre 816/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 816/2022 privind recunoașterea Asociației GAL Valea Dunării Sudolt, județul Dolj, ca fiind de utilitate publică

 • Ordin 1570/2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1570/2022 privind stabilirea modelului-cadru al acordului de colaborare dintre gestionarul fondului cinegetic și unitățile administrativ-teritoriale de pe raza fondului cinegetic