• Hotărâre 13326/2022, Curtea Europeană a Drepturilor Omului – CEDO

  Hotărârea în Cauza Pârvu împotriva României din 30 august 2022

 • Decizie 92/2023, Colegiul Medicilor Stomatologi din România – CMSR

  Decizia nr. 9/2CN/2023 privind abrogarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 4/2CN/2023 privind aprobarea competențelor medicului stomatolog, respectiv ale medicului stomatolog specialist în specialitatea Stomatologie generală și a Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 5/2CN/2023 privind aprobarea competențelor medicului stomatolog specialist în specialitatea Chirurgie dento-alveolară

 • Decizie 277/2023, Prim-ministru

  Decizia nr. 277/2023 privind unele măsuri pentru exercitarea atribuțiilor președintelui, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități

 • Decizie 278/2023, Prim-ministru

  Decizia nr. 278/2023 privind înființarea, organizarea și atribuțiile Comitetului pentru aderarea României la Programul de scutire de vize al Statelor Unite ale Americii/Visa Waiver Program (VWP)

 • Rectificare din 12.07.2023, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/2023, din 12.007.2023