• Hotărâre 830/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 830/2022 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002

 • Decizie 140/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 140/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 493 alin. (5) din Codul de procedură civilă

 • Ordin 108/2022, Agenția Națională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 108/2022 privind transferul drepturilor dobândite și al obligațiilor asumate, stabilite prin Licența de concesiune nr. 23.110/2020 a activității de exploatare a lignitului din perimetrul Valea lui Cuțui, județul Gorj

 • Ordin 1704/2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1704/2022 privind modificarea Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.287/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității de atestare a instituțiilor publice sau private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor, a studiilor hidrologice, hidrogeologice, de gospodărire a apelor și de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă

 • Declarație 2/2022, Parlamentul României

  Declarația nr. 2/2022 a Parlamentului României cu ocazia aniversării a 25 de ani de la lansarea Parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite ale Americii