• Criteriu din 28.06.2021, Ministerul Sănătății – MS

  Criteriile ce stau la baza îndeplinirii atribuțiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 87 alin. (3) și (4) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 – pentru asistența medicală spitalicească -, din 28.06.2021

 • Criteriu din 28.06.2021, Ministerul Sănătății – MS

  Criteriile ce stau la baza îndeplinirii atribuțiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 22 alin. (4) și (5) și art. 40 alin. (2) și (3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractuluicadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 – pentru asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice și pentru specialitatea clinică medicină fizică și de reabilitare -, din 28.06.2021

 • Criteriu din 28.06.2021, Ministerul Sănătății – MS

  Criteriile ce stau la baza îndeplinirii atribuțiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 – pentru asistența medicală primară -, din 28.06.2021

 • Ordin 628/2021, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1070/628/2021 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuțiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

 • Ordin 1070/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1070/628/2021 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuțiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

 • Regulament din 29.06.2021, Ministerul Sănătății – MS

  Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a comisiei constituite în baza prevederilor art. 87 alin. (3) și (4) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 – pentru asistența medicală spitalicească -, din 29.06.2021

 • Regulament din 29.06.2021, Ministerul Sănătății – MS

  Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a comisiei constituite în baza prevederilor art. 22 alin. (4) și (5) și art. 40 alin. (2) și (3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 – pentru asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice și pentru specialitatea clinică medicină fizică și de reabilitare -, din 29.06.2021

 • Regulament din 29.06.2021, Ministerul Sănătății – MS

  Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a comisiei constituite în baza prevederilor art. 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 – pentru asistența medicală primară -, din 29.06.2021

 • Ordin 629/2021, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1069/629/2021 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

 • Ordin 1069/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1069/629/2021 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

 • Ordin 1067/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1067/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

 • Ordin 1054/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1054/2021 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.165/2020 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative

 • Hotărâre 679/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 679/2021 pentru aprobarea cuantumului și a plății cotizației anuale de participare a României la Conferința de la Haga de Drept Internațional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2020-30 iunie 2021

 • Decizie 284/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 284/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor cuprinse în anexa nr. 2.1 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare

 • Hotărâre 59/2021, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 59/2021 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților

 • Hotărâre 87/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 87/2021 privind numirea unui membru al Consiliului Național de Integritate