• Decizie 27/2022, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul competent sa judece recursul în interesul legii

  Decizia nr. 27/2022 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Iași

 • Hotărâre 58/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 58/2023 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri din domeniul public al statului și în administrarea Biroului Român de Metrologie Legală, aflat în subordinea Ministerului Economiei, și pentru modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Normă 1/2023, Banca Națională a României – BNR

  Norma nr. 1/2023 pentru modificarea și completarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 4/1995 privind funcționarea pieței monetare interbancare și a Normei Băncii Naționale a României nr. 3/2005 privind funcționarea pieței valutare interbancare

 • Hotărâre 33/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 33/2023 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, trecerea unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții situate în județele Buzău, Cluj, Dâmbovița, Gorj, Mureș și municipiul București, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului