• Hotărâre 806/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 806/2022 privind aprobarea bilanțului general al Trezoreriei Statului și a contului de execuție a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2021

 • Hotărâre 812/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 812/2022 privind transmiterea unei părți din imobilul 403 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, județul Cluj, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 811/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 811/2022 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2801 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, trecerea imobilului din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării construcțiilor și amenajărilor la terenuri, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 46/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 46/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1^1 )-(1^3 ), (3) și (4), ale art. 5 alin. (3) și (3^1 ), ale art. 7 alin. (4) și (5^1 ) și ale art. 8 alin. (5) tezele a doua și a treia din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 52/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, în ansamblul său