• Anexă din 29.06.2021, Ministerul Sănătății – MS

  Anexele nr. 1-50 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentruanii 2021-2022, din 29.06.2021

 • Ordin 133/2021, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 133/2021 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Slobozia Nouă din județul Ialomița, în proprietatea acestei organizații

 • Ordin 130/2021, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 130/2021 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Pechea din județul Galați, în proprietatea acestei organizații

 • Ordin 129/2021, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 129/2021 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Cuca din județul Galați, în proprietatea acestei organizații

 • Ordin 634/2021, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 634/2021 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, prelungirea aplicării prevederilor acestuia și prorogarea unui termen

 • Ordin 636/2021, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 636/2021 pentru modificarea Normelor privind condițiile și modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii de dializă, autorizați și evaluați în condițiile legii, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 507/2015

 • Ordin 627/2021, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

 • Ordin 1068/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

 • Ordin 843/2021, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 843/2021 privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 917/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și certificarea corpurilor de experți pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanță A și B, NTLH-014, și a Procedurii privind avizarea experților pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanță C și D, NTLH-015

 • Decizie 95/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 95/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) și ale art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, în redactarea modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 31/2013, aprobată prin Legea nr. 384/2013