• Decizie 12/2023, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul competent sa judece recursul în interesul legii

  Decizia nr. 12/2023 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Suceava

 • Hotărâre 580/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 580/2023 pentru modificarea programului de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități „Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 798/2016, și a programului de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități „Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 193/2018

 • Ordonanță 22/2023, Guvernul României

  Ordonanța nr. 22/2023 pentru modificarea și completarea art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată finanțate din fonduri europene și pentru modificarea unor acte normative, precum și pentru modificarea art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

 • Decret 1015/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1015/2023 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de transport, proiectele pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor, proiectele privind îmbunătățirea sistemului de răspuns la risc și proiectele privind investiții în infrastructuri spitalicești, finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea unor acte normative

 • Lege 221/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 221/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de transport, proiectele pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor, proiectele privind îmbunătățirea sistemului de răspuns la risc și proiectele privind investiții în infrastructuri spitalicești, finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea unor acte normative

 • Decret 1014/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1014/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Lege 220/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 220/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Decret 1013/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1013/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2023 pentru modificarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic

 • Lege 219/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 219/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2023 pentru modificarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic

 • Decret 1012/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1012/2023 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Lege 218/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 218/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative