• Hotărâre 3/2022, Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului

  Hotărârea nr. 3/2022 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente, aprobat prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 4/2020

 • Hotărâre 834/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 834/2022 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții

 • Ordonanță de urgență 94/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 94/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

 • Ordonanță de urgență 93/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 93/2022 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule

 • Ordonanță de urgență 92/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 92/2022 pentru modificarea art. 34 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare

 • Ordonanță de urgență 91/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 91/2022 privind unele măsuri pentru asigurarea implementării proiectelor contractate în cadrul Programului operațional Competitivitate, apelul 2, acțiunea 2.3.3, din fonduri externe nerambursabile și pentru asigurarea sustenabilității acestora

 • Ordonanță de urgență 90/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori