• Normă din 30.06.2021, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Normele privind autorizarea și utilizarea mecanismului special pentru declararea și plata TVA la import, modelul și conținutul declarației speciale de TVA, din 30.06.2021

 • Ordin 1019/2021, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1019/2021 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea și utilizarea mecanismului special pentru declararea și plata TVA la import, modelul și conținutul declarației speciale de TVA

 • Ordin 187/2021, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

  Ordinul nr. 710/187/2021 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor și efectuării plăților aferente titlurilor de stat destinate populației prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” – S.A., în cadrul Programului Tezaur

 • Ordin 710/2021, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 710/187/2021 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor și efectuării plăților aferente titlurilor de stat destinate populației prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” – S.A., în cadrul Programului Tezaur

 • Decizie 373/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 373/2021 privind numirea domnului Florin Andrei în funcția de secretar de stat la Ministerul Finanțelor

 • Hotărâre 717/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 717/2021 privind schimbarea destinației unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” din reședință oficială în locuință de protocol

 • Hotărâre 708/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 708/2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 204/2019 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum expres Craiova – Pitești și legăturile la drumurile existente”, tronsonul 1, aflate pe raza localităților Craiova, Ghercești, Pielești și Robănești, din județul Dolj

 • Hotărâre 698/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 698/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanțării din bugetul Fondului pentru mediu a acțiunilor multianuale necesare programului „Colectarea, prelucrarea și crearea de mecanisme și instrumente de promovare a datelor și informațiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenția Europeană de Mediu și Secretariatele Convențiilor internaționale din domeniul protecției mediului” desfășurat în perioada 2015-2021

 • Decizie 300/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 300/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 102 alin. (3) din Codul de procedură penală